FAQ

מה המשמעות של המספר ליד הסמל 🔥?

המספר ליד סמל האש מראה כמה ימים הייתם מקוונים עם LabyMod, והייתם מחוברים ל-LabyChat שלנו, על בסיס יומי.

איך ומתי הרצף שלכם ימשיך?

הרצף שלכם אחר כך ימשיך אם תפתחו LabyMod על בסיס יומי, ואם אתם מחוברים ל-LabyChat שלנו (ESC/רב משתתפים -> צ'אט).

מה המשמעות של הסמל Hourglass?

סמל שעון החול אומר שהרצף שלכם בקרוב יקטע, כפי שניתן לראות כי לא הייתם מקוונים עדיין, ו/או לא הייתם מחוברים ל-LabyChat עדיין.

הרצף שלכם נקטע למרות שהייתם מחוברים ל-LabyChat שלנו כל יום?

אנא צרו קשר עם התמיכה שלנו דרך הטופס בעמוד הזה.

אני לא יכול להתחבר ל-LabyChat. מה יקרה לרצף שלי?

אנא צרו קשר עם התמיכה שלנו כאן. אנא אל תשתמשו בטופס בעמוד הזה עד שהבעיה מתוקנת.

בקשת שחזור רצף